Turvapuisto sijoittuu Kotkan kaupungin omistamaan satamarakennukseen, johon on lisäksi suunnitteilla HaminaKotka Satama Oy:n ja kaupungin hankkeena  risteilytoimintaa tukeva matkustajaterminaali. Matkustajaterminaalin ja Turvapuiston samaan rakennukseen sijoittuminen tuottaa toiminnallisuus- ja teknisten tilojen käyttösynergiaa. Rakennuksesta on Turvapuiston käytössä 75%.

Turvapuisto on kaupungin toimitila, jonka ylläpidosta vastaa Kotkan kaupungin Tekniset palvelut. Turvapuisto -tilan käytöstä laaditaan käyttäjien kanssa sopimus, jolla sovitaan käytöstä ja kulujen korvaamisesta. Sopimusyhteyshenkilönä on toimitilahallinnon toimitilainsinööri. Kaupungin palvelutoiminta hyödyntää Turvapuistoa toimintansa tukena ja kehittämisessään.

Turvapuisto -toimitilan käyttö perustuu kuntalain tarkoitukseen, valmiuslain varautumisvelvoitteiseen ja pelastuslain edellyttämään yhteistoimintaan. Turvapuisto -toimitilalla ja toiminnalla varmistetaan siten yhteiskunnan turvallisuusstrategian, kaupunkistrategian ja ilmasto-ohjelman tavoitteissa onnistumista eli toteutetaan riskienhallintaa.

Turvapuisto on käytännöllinen menetelmä yhteensovittaa paikallista ja alueellista turvallisuus- ja valmiussuunnittelua kansallisten linjausten mukaisesti. Näiden toteutumista valvoo ja kontrolloi Kotkan kaupungin turvallisuus- ja valmiussuunnitteluryhmä (TUVA-ryhmä), lyhyesti Kotkan Turva.  

Jatkuvalla yhteistoiminnalla haetaan kilpailuetua

Mitä Turvapuistolla ja Turvapuistossa tehdään, on kyse varautumisprosessista, joka sisältää toimintaa petraavan kehityssyklin. Turvapuiston harjoitteluskenaariot ja koulutusteemat turvaavat yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, tuottavat tätä tarkoitusta varten uutta tutkittua tietoa ja soveltavat tietoa yhteisen Kotkan kestävän kehityksen hyväksi.

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen perustuen Turvapuiston turvallisuusala on laajan turvallisuuskäsityksen kattava kokonaisturvallisuus. Keskiössä ovat koulutustoimijoiden vahvuudet kytkettyinä kunta-alustan paikallisiin vahvuuksiin. Laajan yhdistelmäorganisaation kyvykkyydet hyödyntävät resursseja kestävästi, luoden uutta ja hyödyntäen uudelleen käytettävää. Kokonaisuuden haastava kopioitavuus luo kestävää kilpailuetua.

Lisätietoja Turvapuistosta antavat

KTT Vesa-Jukka Vornanen, tekninen johtaja

040 648 3306, vesa-jukka.vornanen@kotka.fi

Vesa Minkkinen, toimitilainsinööri

040 120 8442, vesa.minkkinen@kotka.fi

 

Turvallisuus luodaan uudelleen joka päivä. 

Liittyvät toimijat